PT-Trung Quốc, hàng đang nhập kho

15:14:0528/11/2022

PT-Trung Quốc, hàng đang nhập kho

  Nhiệt kế thời tiết A1.

  Que lấy mẫu xét nghiệm nhựa.

  Foley silicon size 14-16.

  Phân thuốc tuần, ngày - cắt thuốc. …..

 

Liên hệ đặt hàng:

  0909.925.316-Cầm

  0909.935.316-Hằng

  0909.945.316-Bình

 

Rất mong được sự ủng hộ từ Quý Khách.