PHAN ANH Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ nhân viên năm 2024

10:20:1101/06/2024

PHAN ANH Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ nhân viên năm 2024


Sáng nay , cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty TNHH SXTM TTBYT PHAN ANH bước vào buổi khám sức khỏe theo lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2024. Đây là hoạt động được Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt tổ chức hàng năm, vừa đảm bảo đúng theo quy định, vừa thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của cấp lãnh đạo đối với sức khỏe của toàn thể CBNV.