Kim luồn TEFLO và MEDIKIT ẤN ĐỘ về hàng

15:02:5501/03/2024

Kim luồn TEFLO và MEDIKIT ẤN ĐỘ về hàng :

 TEFLO : 18-20-22-24.

 MEDIKIT : 14-16-18-20-22-24-26.

 

Liên hệ báo giá :

 0909.925.316-Cầm.

 0909.935.316-Hằng.

 0909.945.316-Bình.

 

Rất mong nhận được sự ủng hộ từ Quý Khách