GREETMED về kho sáng nay

15:11:3822/05/2024

GREETMED về kho sáng nay :

 Băng cá nhân.

 Băng bột bó full size.

 Dây hút nhớt không khoá/ có khoá.

 Dây cho ăn silicol full size.

 

Liên hệ đặt hàng:

 0909.925.316-Cầm.

 0909.935.316-Hằng.

 0909.945.316-Bình.

 

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Khách.