Cont giấy điện tim SONOMED-Malaysia cập cảng sáng nay

15:12:0018/11/2023
Cont giấy điện tim SONOMED-Malaysia cập cảng sáng nay:
 Giấy điện tim 80x20.
 Giấy đo tim thai 130x120.
 Giấy siêu âm UPP-110s.  V.v....
 
Liên hệ đặt hàng :
 
Rất mong nhận được sự ủng hộ từ Quý Khách