PT- SINTRUE về hàng: Bóng đèn cực tím : fullsize; Túi ép phồng/ túi ép dẹp; Que lấy mẫu xét nghiệm chổi cước Vv..vv...

14:43:2023/04/2024

PT- SINTRUE về hàng 

 Bóng đèn cực tím : fullsize.

 Túi ép phồng/ túi ép dẹp.

 Que lấy mẫu xét nghiệm chổi cước Vv..vv...

 

Liên hệ đặt hàng:

 0909.925.316-Cầm.

 0909.935.316-Hằng.

 0909.945.316-Bình.

 

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Khách♥️