PA vẫn cập nhật và về hàng mỗi tuần, chỉ chờ khách lên đơn là giao liền - Hôm nay hàng GREETMED-TQ đáp kho

14:49:2717/03/2023

PA vẫn cập nhật và về hàng mỗi tuần, chỉ chờ khách lên đơn là giao liền 

 

Hôm nay hàng GREETMED-TQ đáp kho.

  Ống nội khí quản có bóng/ không bóng các size.

  Băng bột bó 4in-5in-6in cỡ 2m7 và 4m5.

  Hộp đựng đầu col xanh-vàng-trắng.

 

Liên hệ đặt hàng :

  0909.925.316-Cầm

  0909.935.316-Hằng

  0909.945.316-Bình

 

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Khách.