Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH SX-TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH

Mã số thuế: 0 3 1 3 0 8 0 4 6 9 

Địa chỉ: T3 - T4 Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 090.992.5316 - 090.993.5316 - 090.994.5316

 

Email: tbytphananh@gmail.com -  import.phananh@gmail.com 

* là thông tin bắt buộc.