Hàng về tháng 07/2019 (Lần 1)

09:19:2810/07/2019

Sáng nay Hàng Greetmed tiếp tục về thêm đủ 3 mã xe lăn để phục vụ khách hàng : xe lăn thường , xe lăn bô, xe lăn đa năng đều có đủ số lượng rất nhiều.
Đặt hàng qua các số hotline quen thuộc:
- 0909.945.316 - gặp Vân
- 0909.805.316 - gặp Ngân
- 0909.635.316 - gặp Nga
- 0909.459.916 - gặp Trang
- 0909.635.316 - gặp Hương
- 0909.935.316 - gặp Cầm