GREETMED đã về kho ạh: Dây + khoá 3 chia dài 25cm; Ống thông dạ dày fullsize; Túi máu đơn 250ml; Bông lọc khuẩn; Vv...vv

10:09:1129/05/2024

GREETMED đã về kho ạh:

 Dây + khoá 3 chia dài 25cm.

 Ống thông dạ dày fullsize.

 Túi máu đơn 250ml.

 Bông lọc khuẩn. Vv...vv

 

Liên hệ đặt hàng:

 0909.925.316-Cầm.

 0909.935.316-Hằng.

 0909.945.316-Bình.

 

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Khách