2 cont GREETMED-TQ đã về hàng cuối tuần này: Chườm lạnh chấm bi lớn/ nhỏ; Ống thông dạ dày silicone; Ampu giúp thở silicone. ....

17:22:4121/10/2023

2 cont GREETMED-TQ đã về hàng cuối tuần này:

  Chườm lạnh chấm bi lớn/ nhỏ.

  Ống thông dạ dày silicone.

  Ampu giúp thở silicone. ....( danh mục đính kèm )

 

Liên hệ đặt hàng qua hotline :

  0909.925.316-Cầm.

  0909.935.316-Hằng.

  0909.945.316-Bình.

 

Rất mong nhận được sự ủng hộ từ Quý Khách