THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY LỄ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/04 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2022

11:48:0806/04/2022

 

PHÒNG HC - NS - QT THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ CB - CNV VỀ THỜI GIAN NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY LỄ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/04 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2022 CỦA CÔNG TY TNHH SXTM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH (ĐÍNH KÈM FILE).

TRÂN TRỌNG.