Hỗ trợ trực tuyến

Support 1
Support 2
Hỗ trợ 3

contact

PHAN ANH MANUFACTURER TRADING MEDICAL EQUIPMENT.,LTD

Tax Code: 0 3 1 3 0 8 0 4 6 9 

Add : T3 HongLinh street, District 10, HCM City

Tell : 08 6685 5812 – 08 6685 5813

Email:  import.phananh@gmail.com - tbytphananh@gmail.com

news

Cont hàng PT- GREETMED với nhiều mã sản phẩm cháy hàng hôm nay đã về tại kho
Cont hàng PT- GREETMED với nhiều mã sản phẩm cháy hàng hôm nay đã về tại kho
Cont hàng PT- GREETMED với nhiều mã sản phẩm cháy hàng hôm nay đã về tại kho:   Dây truyền dịch kim cánh bướm.  ...
PA vẫn cập nhật và về hàng mỗi tuần, chỉ chờ khách lên đơn là giao liền -...
PA vẫn cập nhật và về hàng mỗi tuần, chỉ chờ khách lên đơn là giao liền -...
PA vẫn cập nhật và về hàng mỗi tuần, chỉ chờ khách lên đơn là giao liền    Hôm nay hàng GREETMED-TQ đáp kho.  ...