2 CONT HÀNG SINTRURE -TQ ĐÃ VỀ KHO NGÀY 07/09/2021

08:02:5908/09/2021

2 CONT hàng SINTRURE-TQ đã về kho Ngày 07/09, rất nhiều sản phẩm đang khan hiếm trên thị trường :

-- Mask oxy không túi S-M-L-XL.

-- Mask oxy có túi dự trữ S-M-L-XL.

-- Đồng hồ oxy mẫu PA

-- Falcon 15ml, 50ml

-- Que lấy dịch tụy hầu

Cùng rất nhiều sản phẩm khác .....

Liên hệ hotline : 028.6685.5813 : 028.6299.7183 : 028.6685.5812