Một số hàng thông dụng đã có hàng trở lại

17:17:1405/11/2021

3 CONT GREETMED về liên tục tại kho PA trong tuần này.
Danh mục hàng về kèm theo hình ảnh để khách nhà em dễ theo dõi ạ.
Một số hàng thông dụng đã có hàng trở lại: Ampu giúp thở, airway, túi đựng oxy, foley các size...
Lên đơn đặt hàng qua hotline:
028.6299.7183
028.6685.5813
028.6685.5812