Một số hàng thông dụng đã có hàng trở lại

17:17:1405/11/2021

3 CONT GREETMED về liên tục tại kho PA trong tuần này.
Danh mục hàng về kèm theo hình ảnh để khách nhà e dễ theo dõi ạ.
Một số hàng thông dụng đã có hàng trở lại: Ampu giúp thở, airway, túi đựng oxy, foley các size...
Lên đơn đặt hàng qua hotline:
028.6299.7183
028.6685.5813
028.6685.5812