Cont hàng đầu năm SINTRUE-TQ đã về kho

15:37:4616/02/2022

Cont hàng đầu năm SINTRUE-TQ đã về kho.


Đợt hàng này PA về mẫu que lấy dịch tỵ hầu mẫu mới dạng gói, giá siêu rẻ siêu cạnh tranh nhưng chất lượng vẫn không thay đổi