Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3

Liên hệ

CÔNG TY TNHH SX-TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH

Mã số thuế: 0 3 1 3 0 8 0 4 6 9

Địa chỉ : T3 - T4 Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909.925.316 - 0909.935.316 - 0909.945.316

Email: tbytphananh@gmail.com 

            import.phananh@gmail.com

 

Tin tức

PA cập nhật hàng về tuần này kèm theo danh mục: DUKIN-HQ - ANCHENG - GREETMED
PA cập nhật hàng về tuần này kèm theo danh mục: DUKIN-HQ - ANCHENG - GREETMED
PA cập nhật hàng về tuần này kèm theo danh mục:   - DUKIN-HQ - ANCHENG-TQ - GREETMED-TQ   Vui lòng liên hệ...
PA cập nhật hàng về tuần này theo danh mục đính kèm : SINTRUE-PT, GREETMED-TQ, Dây...
PA cập nhật hàng về tuần này theo danh mục đính kèm : SINTRUE-PT, GREETMED-TQ, Dây...
 PA cập nhật hàng về tuần này theo danh mục đính kèm : - SINTRUE-PT - GREETMED-TQ - Dây truyền dịch AM. - Riêng túi cho...